Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

10-Vuoden takuu kylpyhuoneremontille: Takuuehdot

 

Urakkatakuuehdot K A Hauta-aho Oy

 

K A Hauta-aho Oy myöntää näiden takuuehtojen mukaisen takuun K A Hauta-aho Oy:n tekemien urakkasopimusten mukaisille märkätilatöille (”Urakka”) sen lakisääteisen virhevastuun lisäksi, joka K A Hauta-aho Oy:llä on urakoitsijoina kuluttajaa kohtaan.

 

1. Soveltamisala

Takuuehtoja noudatetaan K A Hauta-aho Oy:n ja toisen osapuolen (”Tilaaja”) välillä K A Hauta-aho Oy:n tekemiin urakkasopimuksiin, joissa on kirjallisesti vahvistettu Urakan kuuluvan näiden Takuuehtojen mukaisen takuun piiriin. Takuuehtoja sovelletaan vain, kun Tilaaja on kuluttaja. Urakassa käytettävien tuotteiden osalta sovelletaan kuitenkin K A Hauta-aho Oy:n tarjoamien tuotteiden tuotetakuuehtoja.

 

2. Takuun voimassaoloaika

Takuu on voimassa tilojen kulloisenkin omistajan hyväksi kymmenen (10) vuotta Urakkasuorituksen käyttöönotosta lukien. Takuuaikaa ei jatketa tai se ei ala alusta takuun nojalla tehtyjen suoritusten tai virheiden korjaamisen johdosta.

 

3. Takuun sisältö ja rajoitukset

K A Hauta-aho Oy vastaa siitä, että Urakka tehdään ammattitaitoisesti, huolellisesti, suoritushetken hyvän rakennustavan ja urakkasopimuksen työnkuvauksen mukaisesti. Takuun voimassaolon edellytyksenä on, että • Urakassa käytetään yksinomaan K A Hauta-aho Oy:n kautta ostettuja tuotteita.

• Jos Urakassa käytetään kolmannen tahon osapuolista valvojaa/valvontaa on sen oltava K A Hauta-aho Oy:n hyväksymä.

• Urakan jälkeen kohdetta käytetään ja hoidetaan asianmukaisesti sekä käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaisesti. Käyttö- ja huolto-ohjeet toimitetaan Tilaajalle ennen Urakan vastaanottokatselmusta ja Tilaaja on velvollinen tutustumaan niihin huolellisesti.

• Urakan valmistumisen jälkeen takuun piiriin kuuluvaan urakkasuoritukseen ei ole tehty Tilaajan tai kolmannen tahon toimesta muutoksia, jälkiasennuksia tai muuta rakentamista.

 

K A Hauta-aho Oy:n takuuvastuun ulkopuolelle jäävät esimerkiksi:

• huoltotoimenpiteiden laiminlyönneistä aiheutuneet vahingot

• tavanomainen kuluminen

• käyttötarkoituksen vastaisesta käytöstä aiheutuneet vahingot

• rakenteiden liikkeistä aiheutuneet vahingot

• mekaaniset vauriot

• silikoni- ja laattasaumojen likaantuminen

• poikkeuksellisista olosuhteista tai onnettomuudesta aiheutuneet vahingot (esim. tulva, pakkanen, tulipalo, ulkopuoliset kosteusvauriot).

Välilliset vahingot eivät kuulu takuuvastuun piiriin, elleivät ne ole seurausta K A Hauta-aho Oy:n tahallisesta tai törkeän tuottamuksellisesta menettelystä työsuorituksessa. Takuu on voimassa vain, mikäli työt on täysin maksettu.

 

4. Kirjallinen virheilmoitus

Tilaajan pitää ilmoittaa virheestä kirjallisesti K A Hauta-aho Oy:lle 10 vuoden takuuajan puitteissa kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt havaita se. Tilaajan vastuulla on näyttää toteen, että takuuaika ei ole umpeutunut esittämällä Urakkaa koskeva urakkasopimus.

 

5. Menettely virhetilanteessa

Tilaajan on annettava K A Hauta-aho Oy:lle oikeus korjata virhe tai uusia virheellinen suoritus. K A Hauta-aho Oy korjaa virheen K A Hauta-aho Oy:n valitsemalla tavalla hyvää rakennustapaa noudattaen tai uusii virheellisen suorituksen kohtuullisessa ajassa siitä, kun Tilaaja ilmoitti virheestä. K A Hauta-aho Oy:lla on oikeus päättää siitä, korjataanko tai uusitaanko suoritus vai hyvitetäänkö Tilaajalle virhettä vastaava osa Urakan hinnasta. Hyvitys voi tulla kyseeseen ainoastaan, mikäli virheen korjaaminen ei ole välttämätöntä. Jos väitetty virhe ei kuulu takuuvastuun piiriin, Tilaaja vastaa tarkastus-, selvitys- ja korjauskustannuksista.